Tin Giáo Dục - Đào Tạo

ĐÀO TẠO HỆ 9+: MÒN MỎI CHỜ HƯỚNG DẪN TỪ BỘ GD&ĐT
Hội thảo trực tuyến “Phát động MOSWC – Viettel 2021 và chia sẻ kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển đạt giải cao cấp quốc gia và quốc tế”
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2020
Khởi nghiệp cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
024 3853 3780