Tin Giáo Dục - Đào Tạo

Giấy chứng nhận đăng ký GDNN năm 2023
đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023 - lần 2
Nhà trường đi đầu trong giải pháp đào tạo “ 3 tại chỗ” mùa dịch covid.
Tài liệu và bài giảng khóa học trực tuyến
Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp thcs, thph.
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022
Chương trình 9+, lối rẽ khác cho học sinh thi trượt lớp 10
Giải pháp đào tạo chất lượng cao trong mùa dịch
đào tạo hệ 9+: mòn mỏi chờ hướng dẫn từ bộ gd&đt
Hội thảo trực tuyến “phát động moswc – viettel 2021 và chia sẻ kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển đạt giải cao cấp quốc gia và quốc tế”
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tp hà nội năm 2020
Khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội