HSSV

TB17 - THÔNG BÁO CHO HỌC SINH SINH VIÊN TRỞ LẠI HỌC TẬP
Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
THÔNG BÁO CHO HỌC SINH SINH VIÊN NGHỈ TẾT SỚM
Cơ hội cho HSSV nhà trường trở thành Công nhân viên quốc phòng
Trang thông tin Việc làm của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
024 3853 3780