HSSV

Quyết định 643/QĐ-CĐNCN về việc khen thưởng HSSV đạt giải Kỹ năng nghề cấp Trường năm 2023