Thành tựu và gương mặt nổi bật

BÙI ĐÌNH DUY_ SV LỚP CĐ41ĐH XUẤT SẮC LỌT TOP 10 THẾ GIỚI CUỘC THI VÔ ĐỊCH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THẾ GIỚI 2020-2021