Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và lịch thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Công nghiêp Hà Nội năm 2020
Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng nghề Công nghiêp Hà Nội năm 2020
Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng nghề Công nghiêp Hà Nội năm 2020
Tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng nghề Công nghiêp Hà Nội năm 2020
024 3853 3780