Thành tựu và gương mặt nổi bật

NỮ SINH DUY NHẤT ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG TẠI KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2021