Hồ Sơ Tuyển Sinh

HƯỚNG DẪN VÀ TẢI HỒ SƠ - NĂM HỌC 2020

Để nhập học tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội, Bạn có rất...

Mẫu đơn xin nhập học lớp 10

MẪU ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 10: Xem tại...

Phiếu đăng ký dự tuyển

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN. Xem tại...

Hướng dẫn làm hồ sơ học sinh, sinh viên

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN I.  TÚI ĐỰNG HỒ SƠ): Ghi rõ...

024 3853 3780