Thông Báo Đào Tạo

Thông báo về việc thi tốt nghiệp Cao đẳng K41 và Trung cấp K42 năm 2020
Lịch tổng kết năm học 2019 - 2020
140 - QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I (2019 - 2020)
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG MIỄN PHÍ
13 - KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020
14 - KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH - ĐỢT 1 2020
183 - THÔNG BÁO VỀ KÊ KHAI GIỜ GIẢNG DẠY HỌC KỲ I (2019 - 2020)
174 - THÔNG BÁO VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỌC KỲ I (2019 - 2020)
21 - KẾ HOẠCH TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÁC CSGD ĐỨC
150 - THÔNG BÁO VỀ THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ K41 (2017 - 2020)
148 - THÔNG BÁO CUỘC THI
19 - KẾ HOẠCH VỀ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
137 - THÔNG BÁO VỀ TUYÊN TRUYỀN TRANG BỊ KIẾN THỨC CHO HSSV LÀM THÊM NGOÀI GIỜ
18 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, HỘI TRẠI 2019
13 - KẾ HOẠCH LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CDN K40, TCN K41
12 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ VÀ HSSV GIỎI CẤP TRƯỜNG 2019
69 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN
024 3853 3780