Thông Báo Đào Tạo

Chứng chỉ sư phạm dạy nghề các trình độ năm 2021
Chứng chỉ sư phạm dạy nghề các trình độ năm 2020
Chứng chỉ sư phạm dạy nghề các trình độ năm 2019
Chứng chỉ sư phạm dạy nghề các trình độ năm 2018
Chứng chỉ sư phạm dạy nghề các trình độ năm 2017
Tuyển sinh lớp sơ cấp điện dân dụng miễn phí
Kế hoạch nhập học cho học sinh trình độ trung cấp học song song với văn hóa (hệ 9+ khóa 44) năm học 2020 - 2021
Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng cho sinh viên k41 và bằng trung cấp cho học sinh k42
Thông báo về việc thi tốt nghiệp cao đẳng k41 và trung cấp k42 năm 2020
Lịch tổng kết năm học 2019 - 2020
140 - quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ i (2019 - 2020)
Khai giảng lớp đào tạo nghề điện dân dụng miễn phí
13 - kế hoạch hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2020
14 - kế hoạch học giáo dục quốc phòng an ninh - đợt 1 2020
183 - thông báo về kê khai giờ giảng dạy học kỳ i (2019 - 2020)
174 - thông báo về kiểm tra công tác đào tạo học kỳ i (2019 - 2020)
21 - kế hoạch tiếp đoàn lãnh đạo các csgd đức