Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu hệ CĐ, TC, 9+ và Chương trình đào tạo Công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 29.5.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng, Trung cấp, 9+ và Chương trình đào tạo Công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 22.5.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng, trung cấp, 9+ và chương trình đào tạo công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 15/5/2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC, 9+ và Chương trình đào tạo công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 8.5.2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC, 9+ và CTĐT Công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 1.5.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng, Trung cấp, 9+ và Chương trình đào tạo Công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 24-4-2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng, Trung cấp, 9+ và Chương trình đào tạo công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 17-4-2023
Thời khóa biểu hệ CĐ: TC và 9+ tuần 10-4-2023
Thoi khoa bieu he CD, TC va 9+ tuan 3.4.2023
Thời khóa biểu hệ CĐ TC và 9+ tuần 27.3.2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 13-3-2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 6-3-2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 27.2.2023
Thoi khoa bieu he CD, TC va 9+ tuan 20.2.2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 13.2.2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 6/2/2023
Thời khóa biểu tuần hệ CĐ, TC và 9+ tuần 30/1/2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 9/1/23