Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 4.12.2023
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 27.11.2023
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 20.11.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp tuần 13-11-2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 06-11-2023
Thông báo thi lại các môn Chính trị, Pháp luật, Tiếng Anh, An toàn lao động HK2 năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 30.10.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 23-10-2023
Thông báo Thi lại học kỳ 2 các khóa K45 và K46 năm học 2022-2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 16-10-2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 9-10-2023
Thời khóa biểu hệ Trung cấp và Cao đẳng tuần 2-10-2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 25-9-2023
Thời khóa biểu hệ Trung cấp và Cao đẳng tuần 18.9.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp tuần 11-9-2023
Thời khóa biểu hệ Trung cấp và Cao đẳng tuần 4.9.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp (THPT) tuần 28.8.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp (THPT) tuần 21.8.2023