Thành tựu và gương mặt nổi bật

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIETTEL CONSTRUCTION VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI