Tin đào tạo

Các biểu mẫu đào tạo 2019
Các biểu mẫu đào tạo 2022
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2022
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN K45 - ĐỢT 3 (2021- 2022)
THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀ HỌC TRỰC TUYẾN K45 (ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022)
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP SONG BẰNG 9+ - K45
NGHỀ QUỐC TẾ - KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - ĐÀO TẠO DUY NHẤT TẠI HNIVC
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ ÁN PLAN (NHÓM NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP)
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 4, NGÀY 12-10-2020
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 3, NGÀY 29-9-2020 (danh sách đính kèm)
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 2 (NGÀY 16-9-2020)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ THẾ GIỚI - THƯỢNG HẢI 2021