Tin đào tạo

Quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023
Các biểu mẫu đào tạo 2022
Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề năm 2022
THÔNG BÁO
Các biểu mẫu đào tạo 2019
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2022
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN K45 - ĐỢT 3 (2021- 2022)
THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀ HỌC TRỰC TUYẾN K45 (ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022)
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP SONG BẰNG 9+ - K45
NGHỀ QUỐC TẾ - KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - ĐÀO TẠO DUY NHẤT TẠI HNIVC
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ ÁN PLAN (NHÓM NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP)
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 4, NGÀY 12-10-2020
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 3, NGÀY 29-9-2020 (danh sách đính kèm)
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 2 (NGÀY 16-9-2020)