Tin đào tạo

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP, BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ, KHÓA LUẬN NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ
THÔNG BÁO 27 ĐIỀU CHỈNH QUI ĐỊNH ĐÀO TẠO LỚP CLC NĂM 2023
BIỂU MẪU ĐÀO TẠO NĂM 2022
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT QUỐC TẾ ÚC NĂM 2023
Quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023
Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề năm 2022
THÔNG BÁO
Các biểu mẫu đào tạo 2019
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2022
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN K45 - ĐỢT 3 (2021- 2022)
THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀ HỌC TRỰC TUYẾN K45 (ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022)
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP SONG BẰNG 9+ - K45
NGHỀ QUỐC TẾ - KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - ĐÀO TẠO DUY NHẤT TẠI HNIVC
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ ÁN PLAN (NHÓM NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP)
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022