Chương Trình Đào Tạo

Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao song hành cùng Vinfast - Nghề Cơ điện tử
Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao - Nghề Công nghệ ô tô
Chương trình đào tạo theo chương trình Đức - Nghề Công nghệ ô tô
Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao - Nghề Cơ điện tử
Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao - Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Thiết kế đồ họa 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Quản trị mạng máy tính 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Cơ điện tử 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Thương mại điện tử 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Kế toán doanh nghiệp 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Công nghệ ô tô 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Hàn 2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Cắt gọt kim loại 2021
Nghề Tự động hóa công nghiệp 2021
Nghề Điện công nghiệp 2021
Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 2021
Nghề Điện tử công nghiệp 2021