Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 9-2-2022 ĐẾN 13-2-2022
Quyết định ban hành các chuẩn đầu ra trình độ sơ cấp nghề
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ sơ cấp nghề chăm sóc sắc đẹp
Các biểu mẫu đào tạo
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 17-1-2022 ĐẾN 23-1-2022
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 10-1-2022 ĐẾN 16-1-2022
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2022
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 27-12-2021 ĐẾN 02-1-2022
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 20-12-2021 ĐẾN 25-12-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 13-12-2021 ĐẾN 19-12-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 06-12-2021 ĐẾN 11-12-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 29-11-2021 ĐẾN 04-12-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 22-11-2021 ĐẾN 27-11-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 15-11-2021 ĐẾN 20-11-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 08-11-2021 ĐẾN 13-11-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 01-11-2021 ĐẾN 06-11-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 25-10-2021 ĐẾN 30-10-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 18-10-2021 ĐẾN 23-10-2021