Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 18-10-2021 ĐẾN 23-10-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 11-10-2021 ĐẾN 16-10-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 04-10-2021 ĐẾN 09-10-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 27-9-2021 ĐẾN 02-10-2021
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN K45 - ĐỢT 3 (2021- 2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 13-9-2021 ĐẾN 19-9-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 06-9-2021 ĐẾN 12-9-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 30-8-2021 ĐẾN 05-9-2021
Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao song hành cùng Vinfast - Nghề Cơ điện tử
Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao - Nghề Công nghệ ô tô
Chương trình đào tạo theo chương trình Đức - Nghề Công nghệ ô tô
Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao - Nghề Cơ điện tử
Chương trình đào tạo Cao đẳng Chất lượng cao - Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 23-8-2021 ĐẾN 29-8-2021
THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀ HỌC TRỰC TUYẾN K45 (ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022)
Chương trình đào tạo Cao đẳng - Nghề Thiết kế đồ họa 2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 16-8-2021 ĐẾN 22-8-2021
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 26-7-2021 ĐẾN 31-7-2021