Đào tạo

Thời khóa biểu hệ CĐ TC và 9+ tuần 20.3.2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GDNN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP, BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ, KHÓA LUẬN NĂM 2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 13-3-2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2022
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 6-3-2023
QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ
THÔNG BÁO 27 ĐIỀU CHỈNH QUI ĐỊNH ĐÀO TẠO LỚP CLC NĂM 2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 27.2.2023
Thoi khoa bieu he CD, TC va 9+ tuan 20.2.2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 13.2.2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT QUỐC TẾ ÚC 2023
BIỂU MẪU ĐÀO TẠO NĂM 2022
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT QUỐC TẾ ÚC NĂM 2023
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC và 9+ tuần 6/2/2023
Thời khóa biểu tuần hệ CĐ, TC và 9+ tuần 30/1/2023