Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 30-11-2020 ĐẾN 6-12-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 23-11-2020 ĐẾN 29-11-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 16-11-2020 ĐẾN 22-11-2020
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Điện - Điện tử
TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP ĐIỆN DÂN DỤNG MIỄN PHÍ
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 9-11-2020 ĐẾN 15-11-2020
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Trung cấp
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Công nghệ Ô tô
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Cơ khí
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Công nghệ thông tin
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 2-11-2020 ĐẾN 8-11-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 26-10-2020 ĐẾN 1-11-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 19-10-2020 ĐẾN 23-10-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 12-10-2020 ĐẾN 16-10-2020
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 4, NGÀY 12-10-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 05-10-2020 ĐẾN 09-10-2020
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 3, NGÀY 29-9-2020 (danh sách đính kèm)
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 28-09-2020 ĐẾN 02-10-2020
024 3853 3780