Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 8-3-2021 ĐẾN 14-3-2021
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Cơ khí
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Công nghệ Ô tô
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Trung cấp
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Công nghệ thông tin
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Điện - Điện tử
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 1-3-2021 ĐẾN 7-3-2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO CÙNG DOANH NGHIỆP
Cắt Gọt Kim Loại
Cơ Điện Tử
Công Nghệ Thông Tin (Ứng Dụng Phần Mềm)
Điện Công Nghiệp
Điện Dân Dụng
Điện Tử Dân Dụng
Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí
Kế Toán Doanh Nghiệp
Kỹ Thuật Sửa Chữa, Lắp Ráp Máy Tính
Lắp Đặt Thiết Bị Lạnh
024 3853 3780