Đào tạo

Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 2-10-2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp tuần 25-9-2023
Thời khóa biểu hệ Trung cấp và Cao đẳng tuần 18.9.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp tuần 11-9-2023
Thời khóa biểu hệ Trung cấp và Cao đẳng tuần 4.9.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp (THPT) tuần 28.8.2023
Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề năm 2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp (THPT) tuần 21.8.2023
Thời khóa biểu hệ Cao đẳng và Trung cấp (THPT) tuần 14/8/2023
Quyết định 390/QĐ-CĐNCN ngày 20/6/2023 ban hành Qui định hồ sơ, sổ sách đào tạo năm 2023
Thời khóa biểu hệ Trung cấp (THPT) và Cao đẳng tuần 07-8-2023
Thời khóa biểu tuần 31-7-2023 hệ Trung cấp (THPT)
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân hệ Trung cấp (THPT) tuần 24.7.2023
Chương trình đào tạo và các môn học khoa công nghệ thông tin
Chương trình đào tạo và các môn học khoa Điện - Điện tử
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC, 9+ tuần 22.6.2023
Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghành/nghề độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm
Thời khóa biểu hệ CĐ, TC, 9+ và CTĐT Công nghệ cao K1 FUNA-HNIVC tuần 19.6.2023