Đào tạo

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 3, NGÀY 29-9-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 21-09-2020 ĐẾN 25-09-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 14-09-2020 ĐẾN 18-09-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỆ CĐ, TC - 9+ TUẦN TỪ 07-09-2020 ĐẾN 11-09-2020
Nghề Tự Động Hóa Công Nghiệp
Nghề Tin Học Văn Phòng
Nghề Thương Mại Điện Tử
Nghề Thiết Kế Đồ Họa
Nghề Quản Trị Mạng Máy Tính
Nghề Nguội Chế Tạo
Nghề Công Nghệ Ô Tô
Nghề Lắp Đặt Thiết Bị Lạnh
Nghề Kỹ Thuật Sửa Chữa, Lắp Ráp Máy Tính
Nghề Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí
Nghề Kế Toán Doanh Nghiệp
Nghề Điện Tử Dân Dụng
Nghề Điện Dân Dụng
024 3853 3780