Đào tạo

Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động Giáo dục nghề nghiệp bổ sung năm 2024 - Lần 2
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 20.5.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 13.5.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 6.5.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 2.5.2024
Điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động Giáo dục nghề nghiệp bổ sung năm 2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 22.4.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 15.4.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 8.4.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 1.4.2024
Thông báo thi lại HK1 các khóa K45, K46, K47 và HK2 K45 năm học 2023-2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 25.3.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 18.3.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 11.3.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 4.3.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 26.2.2024
Thời khóa biểu Cao đẳng và Trung cấp tuần 19.2.2024