Liên kết đào tạo

Thỏa thuận hợp tác  giữa Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (HNIVC) và Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội (HACTECH)
Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng công nghệ - kỹ thuật quốc tế úc 2023
Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng chất lượng cao (danh hiệu kỹ sư thực hành) đào tạo song hành cùng vinfast
Thông báo mức học phí sơ cấp, ngắn hạn chăm sóc sắc đẹp
Thông báo tuyển sinh, đào tạo cùng doanh nghiệp