Hợp Tác Trong Nước

Triển khai dự án cơ sở dữ liệu dạy nghề và hệ thống quản lý thông tin các trường nghề
Hội thảo về chuyển giao 5s cho trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội
Doanh nghiệp không phải chỉ ngồi chờ nhà trường đào tạo
Danh sách việc làm - thông tin tuyển dụng tháng 5/2019