Cơ Cấu Tổ Chức

Giới thiệu chung về Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Giới thiệu chung về Phòng Tổ chức, Hành chính & Quản trị
Giới thiệu chung về Phòng Kế hoạch - Tài chính
Giới thiệu chung về Phòng Đào tạo & Quản lý HSSV
Giới thiệu chung về Phòng Đảm bảo chất lượng & Quản lý khoa học
Giới thiệu chung về Khoa Cơ khí
Giới thiệu chung về Khoa Điện - Điện tử
Giới thiệu chung về Khoa Công nghệ thông tin
Giới thiệu chung về Khoa Công nghệ ô tô
Giới thiệu chung về Khoa Ngoại ngữ & Khoa học cơ bản
Giới thiệu chung về Khoa Chăm sóc sắc đẹp & Đào tạo thường xuyên
Giới thiệu chung về Khoa Kinh tế & Du lịch
Giới thiệu chung về Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh & Hỗ trợ khởi nghiệp
Giới thiệu chung về Trung tâm Hỗ trợ việc làm & Hợp tác doanh nghiệp
Giới thiệu thư viện
CV82 - TỔ CHỨC CUỘC THI
KH114 - HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ ĐIỂN HÌNH