GƯƠNG ĐHTT, NTVT

THU HÀ - "BÔNG HỒNG" DUY NHẤT CỦA NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI