Tin Hoạt Động

NGÀY HỘI VIỆC LÀM HNIVC NĂM 2020
Kết nối giữa doanh nghiệp tuyển dụng và sinh viên
SẮP DIỄN RA NGÀY HỘI VIỆC LÀM VỚI CHỦ ĐỀ “ SINH VIÊN HNIVC VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG”
Hội thi Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2020
Tư vấn hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh tại Yên Bái
024 3853 3780