Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 26-09-2022 đến 01-10-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 19-09-2022 đến 24-09-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 12-09-2022 đến 17-09-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 22-08-2022 đến 27-08-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 15-08-2022 đến 20-08-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 08-08-2022 đến 13-08-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 01-08-2022 đến 06-08-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 25-07-2022 đến 30-07-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 18-07-2022 đến 23-07-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 04-07-2022 đến 09-07-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 27-06-2022 đến 02-07-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 20-06-2022 đến 25-06-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 13-06-2022 đến 18-06-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 06-06-2022 đến 11-06-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 30-05-2022 đến 04-06-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 09-05-2022 đến 14-05-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 02-05-2022 đến 08-05-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 25-04-2022 đến 30-04-2022