Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 22-07-2024 đến 27-07-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 15-07-2024 đến 20-07-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 08-07-2024 đến 13-07-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 01-07-2024 đến 07-07-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 24-06-2024 đến 30-06-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 17-06-2024 đến 22-06-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 10-06-2024 đến 15-06-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 03-06-2024 đến 08-06-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 27-05-2024 đến 01-06-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 20-05-2024 đến 25-05-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 13-05-2024 đến 18-05-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 06-05-2024 đến 11-05-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 29-04-2024 đến 04-05-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 22-04-2024 đến 27-04-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 15-04-2024 đến 20-04-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 08-04-2024 đến 13-04-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 01-04-2024 đến 06-04-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 25-03-2024 đến 30-03-2024