Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 02-10-2023 đến 07-10-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 25-09-2023 đến 30-09-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 18-09-2023 đến 23-09-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 07-08-2023 đến 12-08-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 24-07-2023 đến 29-07-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 19-06-2023 đến 24-06-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 01-05-2023 đến 06-05-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 03-04-2023 đến 08-04-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 27-03-2023 đến 01-04-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 06-03-2023 đến 11-03-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 27-02-2023 đến 04-03-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 09-01-2023 đến 14-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 02-01-2023 đến 07-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 26-12-2022 đến 31-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 19-12-2022 đến 24-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 12-12-2022 đến 17-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 05-12-2022 đến 10-12-2022