Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 16-05-2022 đến 21-05-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 09-05-2022 đến 14-05-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 02-05-2022 đến 08-05-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 25-04-2022 đến 30-04-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 11-04-2022 đến 16-04-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 21-03-2022 đến 26-03-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 14-03-2022 đến 19-03-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 07-03-2022 đến 12-03-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 24-01-2022 đến 29-01-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 10-01-2022 đến 15-01-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 22-11-2021 đến 27-11-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 27-09-2021 đến 02-10-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 06-09-2021 đến 11-09-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 30-08-2021 đến 05-09-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 23-08-2021 đến 28-08-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 16-08-2021 đến 20-08-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 12-07-2021 đến 17-07-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 05-07-2021 đến 10-07-2021