Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 12-07-2021 đến 17-07-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 05-07-2021 đến 10-07-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 28-06-2021 đến 03-07-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 21-06-2021 đến 26-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 14-06-2021 đến 19-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 07-06-2021 đến 11-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 31-05-2021 đến 06-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 17-05-2021 đến 22-05-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 03-05-2021 đến 08-05-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 26-04-2021 đến 30-04-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 19-04-2021 đến 24-04-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 12-04-2021 đến 17-04-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 05-04-2021 đến 10-04-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 29-03-2021 đến 03-04-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 22-03-2021 đến 27-03-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 15-03-2021 đến 20-03-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 08-03-2021 đến 13-03-2021
Lịch công tác tuần từ 01/03/2021 đến ngày 06/03/2021