Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29-11-2021 đến 04-12-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 22-11-2021 đến 27-11-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 27-09-2021 đến 02-10-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 06-09-2021 đến 11-09-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 30-08-2021 đến 05-09-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 23-08-2021 đến 28-08-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 16-08-2021 đến 20-08-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 12-07-2021 đến 17-07-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 05-07-2021 đến 10-07-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 28-06-2021 đến 03-07-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 21-06-2021 đến 26-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 14-06-2021 đến 19-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 07-06-2021 đến 11-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 31-05-2021 đến 06-06-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 17-05-2021 đến 22-05-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 03-05-2021 đến 08-05-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 26-04-2021 đến 30-04-2021
Lịch công tác tuần từ ngày 19-04-2021 đến 24-04-2021