Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29-05-2023 đến 03-06-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 22-05-2023 đến 27-05-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 17-04-2023 đến 22-04-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 03-04-2023 đến 08-04-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 27-03-2023 đến 01-04-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 06-03-2023 đến 11-03-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 27-02-2023 đến 04-03-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 09-01-2023 đến 14-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 02-01-2023 đến 07-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 26-12-2022 đến 31-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 19-12-2022 đến 24-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 12-12-2022 đến 17-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 05-12-2022 đến 10-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 07-11-2022 đến 13-11-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 31-10-2022 đến 05-11-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 24-10-2022 đến 29-10-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 17-10-2022 đến 22-10-2022