Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 26-02-2024 đến 02-03-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 19-02-2024 đến 23-02-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 22-01-2024 đến 27-01-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 15-01-2024 đến 20-01-2024
Lịch công tác tuần từ ngày 20-11-2023 đến 25-11-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 06-11-2023 đến 11-11-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 16-10-2023 đến 21-10-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 09-10-2023 đến 14-10-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 18-09-2023 đến 23-09-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 07-08-2023 đến 12-08-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 24-07-2023 đến 29-07-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 19-06-2023 đến 24-06-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 01-05-2023 đến 06-05-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 03-04-2023 đến 08-04-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 27-03-2023 đến 01-04-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 06-03-2023 đến 11-03-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 27-02-2023 đến 04-03-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023