Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 30-01-2023 đến 04-02-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 23-01-2023 đến 28-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 09-01-2023 đến 14-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 02-01-2023 đến 07-01-2023
Lịch công tác tuần từ ngày 26-12-2022 đến 31-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 19-12-2022 đến 24-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 12-12-2022 đến 17-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 05-12-2022 đến 10-12-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 07-11-2022 đến 13-11-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 31-10-2022 đến 05-11-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 24-10-2022 đến 29-10-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 17-10-2022 đến 22-10-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 10-10-2022 đến 15-10-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 03-10-2022 đến 08-10-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 26-09-2022 đến 01-10-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 19-09-2022 đến 24-09-2022
Lịch công tác tuần từ ngày 12-09-2022 đến 17-09-2022