KHAI MẠC CUỘC THI VÔ ĐỊCH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THẾ GIỚI NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC CHO HSSV NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19
THÔNG BÁO HỌC SINH SINH VIÊN TRỞ LẠI HỌC TẬP SAU PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA
LỊCH TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ THÀNH PHỐ NĂM 2019
Thông báo Về việc lắp đặt, sử dụng Hệ thống _Free_FPT_Wifi trong Trường
Thư viện số của Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
45 TRƯỜNG ĐH BỊ ĐỀ NGHỊ DỪNG TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG
024 3853 3780