SỰ KIỆN SẮP TỚI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
HÃY BÌNH CHỌN CHO CÁC DỰ ÁN  TECHFEST SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP HNIVC 2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH DU HỌC TẠI NHẬT
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 4 CHO “TÂN SINH VIÊN” K45 THEO 2 HÌNH THỨC TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN
CHỌN CHO MÌNH MỘT NGHỀ, NGHĨA LÀ CHỌN CHO MÌNH MỘT TƯƠNG LAI
THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC ĐỢT 4 CHO “TÂN SINH VIÊN” K45
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA CHO HSSV K45 - ĐỢT 2
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “LẠC QUAN VƯỢT DỊCH - Ở NHÀ VẪN VUI” 2021
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU ĐẶC BIỆT HÀNG TUẦN CHO SINH VIÊN K45
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022 CHO HỌC SINH 9+
THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC ĐỢT 3 CHO “TÂN SINH VIÊN” K45
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (ĐỢT 2)
THÔNG BÁO Lịch nhập học cho Tân học sinh, sinh viên K45 (Đợt 2 – Năm học 2021 - 2022)