Hợp Tác Trong Nước

LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI & CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HD