Hợp Tác Trong Nước

Lễ ký kết hợp tác giữa trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội và công ty tnhh tm&dv shinviko việt nam