Hợp Tác Trong Nước

Những sinh viên đầu tiên của hệ chất lượng cao ngành cơ điện tử- hnivc đang có kỳ thực tập, trải nghiệm tại vinfast ra sao?