Hợp Tác Trong Nước

HỘI NGHỊ KẾT NỐI, HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH VỚI TRƯỜNG CĐN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI: MỘT BƯỚC ĐI ĐẦY Ý NGHĨA