Khai giảng lớp dự án đào tạo kỹ thuật viên ngành điều hòa không khí và thông gió theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

024 3853 3780