Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2020 - vòng 2 của trường cao đẳng nghề công nghiêp hà nội