Thông báo

Thông báo thời gian nhập học cho học sinh lớp 10, học song song với trình độ trung cấp (và liên thông cao đẳng) năm học 2021-2022