Hợp Tác Quốc Tế

Đoàn chuyên gia tỉnh Chiba Nhật Bản đến thăm và làm việc tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội