Thông Báo Đào Tạo

12 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ VÀ HSSV GIỎI CẤP TRƯỜNG 2019
69 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN
LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
42 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT
47 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2019
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO HỌC KỲ II (2018-2019)
THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP CĐN - K40 VÀ TCN - K41
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO SINH HOẠT LỚP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 2
Kế hoạch Kiểm tra công tác đào tạo HKI (2015 - 2016)
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nghề năm 2014
Danh sách sinh sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề - Khóa 33
Thông báo nhập học hệ cao đẳng
Thông báo nhập học đợt 2 hệ cao đẳng
024 3853 3780