GƯƠNG ĐHTT, NTVT

Những sinh viên đầu tiên hệ chất lượng cao ngành cơ điện tử - chương trình hợp tác đào tạo song hành giữa trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội và công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vinfast.