GƯƠNG ĐHTT, NTVT

NHỮNG SINH VIÊN ĐẦU TIÊN HỆ CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ - CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO SONG HÀNH GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST.