Lễ trao giải kỳ thi kỹ năng nghề và học sinh, sinh viên giỏi cấp trường năm học 2020- 2021