GƯƠNG ĐHTT, NTVT

Khúc tuấn linh – không gì là không thể.