Khai mạc kỳ thi kỹ năng nghề và thi học sinh giỏi cấp trường năm 2021