Cđ nghề công nghiệp hà nội: gắn kết với doanh nghiệp, 100% sinh viên ra trường có việc làm.