CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội: Gắn kết với doanh nghiệp, 100% sinh viên ra trường có việc làm.

024 3853 3780