GƯƠNG ĐHTT, NTVT

CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ TRẺ TUỔI NHẤT NĂM 2022 HỌC NGHỀ - TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ VÀ THÀNH CÔNG VÌ NGHỀ