GƯƠNG ĐHTT, NTVT

Công dân thủ đô ưu tú trẻ tuổi nhất năm 2022 học nghề - tâm huyết với nghề và thành công vì nghề