GƯƠNG ĐHTT, NTVT

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ THANH XUÂN- NGƯỜI CÓ “BÀN TAY VÀNG” TÔI LUYỆN SINH VIÊN ĐI THI TAY NGHỀ QUỐC GIA.