SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐẠT GIẢI NHẤT VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA CUỘC THI VÔ ĐỊCH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THẾ GIỚI – ACAWC 2020
Hướng dẫn diệt và bảo vệ dữ liệu máy tính trước virus Ransomware WannaCry 2.0