Thành tựu và gương mặt nổi bật

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội và trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên