Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Biểu mẫu đăng ký sáng kiến kinh nghiệm