Tin Hoạt Động

Một số hình ảnh về Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội lần thứ XIII, nhiêm kỳ 2020 - 2025 (PHIÊN TRÙ BỊ và PHIÊN CHÍNH THỨC)