Tin Hoạt Động

Hợp tác đào tạo và tuyển dụng nhân lực giữa chi nhánh kỹ thuật viettel hà nội - tổng công ty cp công trình viettle với trường cđn công nghiệp hà nội