Tuyển sinh

HƯỚNG DẪN VÀ TẢI HỒ SƠ - NĂM HỌC 2020

Để nhập học tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội, Bạn có rất...

Mẫu đơn xin nhập học lớp 10

MẪU ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 10: Xem tại...

Phiếu đăng ký dự tuyển

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN. Xem tại...

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO SONG BẰNG 9+

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH HỆ 9+ ĐÀO TẠO SONG BẰNG 

CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - LỚP CHẤT LƯỢNG CAO - ĐÀO TẠO SONG HÀNH CÙNG VINFAST

                           ...

Thông báo tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, sơ cấp năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN I.  TÚI ĐỰNG HỒ SƠ): Ghi...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ 9+ (DÀNH CHO HS THCS)

Hướng dẫn làm hồ sơ học sinh, sinh viên

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN I.  TÚI ĐỰNG HỒ SƠ): Ghi rõ...

Quy chế tuyển sinh - Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

QUY CHẾ TUYỂN SINH - CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP Xem tại...

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020

024 3853 3780