Tuyển sinh

QUY TRÌNH NHẬP HỌC ONLINE

 

Thời gian nộp hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 15/01/2021 đến 25/12/2021. 2....

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - HỆ ĐÀO TẠO SONG BẰNG (DÀNH CHO THÍ SINH TỐT NGHIỆP THCS)

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ SINH VIÊN CAO ĐẲNG/TRUNG...

Chỉ tiêu tuyển sinh văn hóa THPT học Song bằng năm 2021

Thông báo số 1149/TB-SGDĐT của UBND Thành phố Hà Nọi - Sở Giáo dục và Đào...

TUYỂN SINH LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO DANH HIỆU KỸ SƯ THỰC HÀNH, ĐÀO TẠO SONG HÀNH CÙNG VINFAST

TUYỂN SINH LỚP CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO DANH HIỆU KỸ SƯ THỰC HÀNH, ĐÀO TẠO...

TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và...

TUYỂN SINH LỚP 10 (HỆ ĐÀO TẠO SONG BẰNG)

TUYỂN SINH LỚP 10; ĐÀO TẠO SONG BẰNG; TỐT NGHIỆP VỪA CÓ BẰNG THPT VỪA CÓ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ SINH VIÊN CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP/9+   I. TÚI...

HỒ SƠ TUYỂN SINH

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ SINH VIÊN CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP/9+   I. TÚI ĐỰNG...

CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - LỚP CHẤT LƯỢNG CAO - ĐÀO TẠO SONG HÀNH CÙNG VINFAST

                           ...

Quy chế tuyển sinh - Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

QUY CHẾ TUYỂN SINH - CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP Xem tại...

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020