Lĩnh vực: Kinh tế - Du lịch

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tên ngành, nghề: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành, nghề:...

Du lịch lữ hành

Kế toán doanh nghiệp

1. NGÀNH, NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1.1  TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 1.1.1 Giới...