Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Truyền thông và Mạng máy tính

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH, NGHỀ: TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH   A -...

Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm )

NGÀNH, NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4.1  - TRÌNH ĐỘ: CAO...

Thiết kế đồ họa

NGÀNH, NGHỀ: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 6.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 6.1.1. Giới thiệu...