Lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - điện lạnh

Công nghiệp điện tử và năng lượng tòa nhà

NGÀNH, NGHỀ: CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VÀ NĂNG LƯỢNG TÒA NHÀ A. TRÌNH ĐỘ: CAO...

Tự động hóa công nghiệp

14. NGÀNH, NGHỀ: TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP 14.1. TRÌH ĐỘ: CAO...

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 15.1. TRÌNH ĐỘ: CAO...

Điện tử dân dụng

Điện tử công nghiệp

NGÀNH, NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 18.1. TRÌNH ĐỘ: CAO...

Điện công nghiệp

NGÀNH, NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 12.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 12.1.1. Giới thiệu...