Học phí Chương trình chính khóa

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 
   
 

Số:      /TB-CĐNCN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
 

Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Mức thu học phí đào tạo trình độ sơ cấp, ngắn hạn

 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH…; Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 55/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 11/7/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

 Dựa trên đề xuất mức thu học phí đào tạo trình độ sơ cấp, ngắn hạn của các Khoa chuyên môn; Xét đề nghị của Phòng Đào tạo và Quản lý HSSV, Phòng Tài chính – Kế toán. Nhà trường thông báo mức học phí đào tạo trình độ sơ cấp, ngắn hạn đối với các nghề, cụ thể như sau:

 

STT

Nghề

Thời gian

đào tạo

Kinh phí đào tạo/học viên

(đồng)

Chứng chỉ

1

Hàn điện

03 tháng

7,500,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

2

Sơn Ô tô

03 tháng

10,500,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

3

Điện lạnh

03 tháng

7,500,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

4

Lắp đặt và sửa chữa điện nước

03 tháng

7,500,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

5

Sửa chữa Điện dân dụng

03 tháng

7,500,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

Thiết kế tạo mẫu tóc

 

 

 

1

Thiết kế tạo mẫu tóc (Bậc 1)

03 tháng

20,000,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

2

Thiết kế tạo mẫu tóc (Bậc 2)

06 tháng

25,000,000

Chứng chỉ

sơ cấp II

3

Thiết kế tạo mẫu tóc (Bậc 3)

09 tháng

35,000,000

Chứng chỉ

sơ cấp III

4

Đào tạo cắt tóc căn bản

10 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

5

Đào tạo cắt tóc nâng cao

5 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

6

Thiết kế tóc

5 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

7

Chăm sóc tóc và da đầu

7 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

8

Tạo kiểu tóc

5 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

9

Nhuộm tóc căn bản

5 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

10

Nhuộm thiết kế

7 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

11

Uốn tóc căn bản

5 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

12

Uốn thiết kế

7 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

13

Bới tóc

7 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

Trang điểm thẩm mỹ

 

 

 

1

Trang điểm thẩm mỹ

(Bậc 1)

03 tháng

6,000,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

2

Trang điểm thẩm mỹ

(Bậc 2)

06 tháng

10,000,000

Chứng chỉ

sơ cấp II

3

Trang điểm thẩm mỹ

(Bậc 3)

09 tháng

23,000,000

Chứng chỉ

sơ cấp III

Vẽ móng nghệ thuật

 

 

 

1

Vẽ móng nghệ thuật

(Bậc 1)

03 tháng

7,500,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

2

Vẽ móng nghệ thuật nâng cao

10 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

Chăm sóc da

 

 

 

1

Chăm sóc da (Bậc 1)

03 tháng

15,000,000

Chứng chỉ

sơ cấp I

2

Chăm sóc da cơ bản

10 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

3

Chăm sóc da nâng cao

07 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

4

Massage Body

07 ngày

1,500,000

Chứng chỉ

đào tạo

 

Lưu ý:

- Đối với các lớp đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, sát hạch tay nghề, đánh giá kỹ năng nghề mức học phí/kinh phí theo hợp đồng (thỏa thuận) giữa nhà trường và doanh nghiệp (hoặc người học);

- Đối với người học đăng ký khóa đào tạo ngắn hạn dưới 03 tháng, mức học phí/kinh phí được xác định theo tháng (hoặc buổi) theo thỏa thuận hoặc hợp đồng đào tạo;

- Nhà trường cấp chứng chỉ đào tạo theo các mô-đun cho HSSV có nhu cầu trong quá trình học trung cấp, cao đẳng tại Trường (theo tổng hợp đăng ký của các Khoa chuyên môn gửi về Phòng ĐT&QLHSSV);

- Các Khoa chuyên môn chủ động đề xuất mở các lớp ngắn hạn theo chuyên đề nâng cao, mô-đun nâng cao về kỹ năng nghề cho HSSV và đề xuất mức thu kinh phí đào tạo/học viên (theo lớp) về Nhà trường để xem xét quyết định thực hiện.

Mức thu học phí đào tạo trình độ sơ cấp, ngắn hạn trên được áp dụng kể từ ngày ký và thực hiện cho đến khi có thông báo khác thay thế./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hường

 

Các lớp đào tạo trình độ cao đẳng theo chương trình chất lượng cao

Tuyển sinh các lớp đào tạo trình độ cao đẳng theo chương trình chất lượng cao

- Ngành, nghề: Cơ điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp.

- Kinh phí học lớp chất lượng cao = Học phí + Các khoản chi phí đào tạo cho 01 sinh viên theo chương trình chất lượng cao, chưa bao gồm học phí học năng lực ngoại ngữ Bậc 3/6 (tương đương B1 khung Châu Âu) và năng lực công nghệ thông tin theo quy định.

NHẬP HỌC LIỀN TAY
NHẬN NGAY HỌC BỔNG

LÊN TỚI 30% HỌC PHÍ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH