KNNQG

Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2020 trường cao đẳng nghề công nghiêp hà nội năm 2020
Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2020 trường cao đẳng nghề công nghiêp hà nội năm 2020
Tuyển dụng viên chức trường cao đẳng nghề công nghiêp hà nội năm 2020