Thành tựu và gương mặt nổi bật

Nguyễn Sỹ Hiếu - Quyết chí "Thoát khỏi ruộng đồng" bằng Ước mơ học Nghề