ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Điện tử công nghiệp

NGÀNH, NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 18.1. TRÌNH ĐỘ: CAO...

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 15.1. TRÌNH ĐỘ: CAO...

Tự động hóa công nghiệp

14. NGÀNH, NGHỀ: TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP 14.1. TRÌH ĐỘ: CAO...

Điện dân dụng

NGÀNH, NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG 13.1.  TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 13.1.1. Giới...

Điện công nghiệp

NGÀNH, NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 12.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 12.1.1. Giới thiệu...

Lắp đặt thiết bị lạnh

Điện tử dân dụng