CƠ KHÍ

Cơ điện tử

NGÀNH, NGHỀ: CƠ ĐIỆN TỬ 19.1 TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 19.1.1. Giới thiệu chung...

Nguội chế tạo

NGÀNH, NGHỀ: NGUỘI CHẾ TẠO 10.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 10.1.1. Giới thiệu...

Hàn

NGÀNH, NGHỀ: HÀN 11.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 11.1.1. Giới thiệu chung về...

Cắt gọt kim loại

NGÀNH, NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI 9.1. - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 9.1.1. Giới thiệu...